Lentävä lämpökamera kiinteistöissä

Pienoiskopterilla tehtävä lämpökuvaus on nopea, edullinen ja luotettava toimenpide lämpövuotojen löytämiseen. Kopterilla liikuteltava lämpökamera saavuttaa helposti vaikeastikin tavoitettavat paikat kohteiden rakenteisiin kajoamatta.

Erityisesti kiinteistössä olevat lämpövuodot ovat yleinen ongelma. Lämpövuodot nostavat voimakkaasti rakennusten lämmityskustannuksia ja vuodoista aiheutuu asukkaille tarpeetonta haittaa vedon ja sisätilojen kylmyyden muodossa. Lämpövuodot aiheuttavat myös muita ongelmia kuten kalliita kosteusvaurioita. Turhia kustannuksia aiheuttavien lämpövuotojen syitä ja vaurioiden vakavuutta voidaan tutkia nyt helposti ja aiempaa merkittävästi edullisemmin ilmasta käsin.

2010 tuli voimaan asetus joka määrittelee asuinrakennusten tiiviysluvun (tiiviysluku 0,6-2,0), joka kertoo varsin suoraan rakentamisen laadun tason ja sitä kautta rakennuksen energiatehokkuuden. Koska heikko ilmatiiviys tuottaa heikon energiatehokkuuden lisäksi rakenteellisia ongelmia ja käyttäjille mahdollisesti terveydellisiä ongelmia, on hyvä energiatehokkuus on vain yksi saavutettava hyöty.

Teemme monipuhallinjärjestelmällämme kokonaisten kerrostalojen mittauksia, joilla selviää rakennuksen energiatehokkuus. Tällä menetelmällä saadaan tarkemmat arvot, kuin mittaamalla yksittäisiä huoneistoja, jolloin huoneistojen väliset vuodot vääristävät mittaustuloksia. Teemme luonnollisesti myös huoneistokohtaisia mittauksia, joilla voidaan selvittää esim. hajujen leviämistä huoneistosta toiseen.

Lentävä lämpökamera löytää kiinteistön lämpövuodot ja julkisivuvauriot

Pienoiskopterilla tehtävä lämpökuvaus on nopea, edullinen ja luotettava toimenpide. Kuvaus selvittää nopeasti, onko kiinteistössä energiaa tuhlaavia lämpövuotoja. Kattava kuvaus paljastaa rakennuksen lämpövuodot, ovien ja ikkunoiden tiiviyden, puutteet eristyksissä, vuodot saumaliitoksissa, kylmäsillat sekä muut lämpöenergiaa ja rahaa hukkaavat virheet kiinteistön rakenteissa.

Mahdolliset vuotokohdat paikannetaan tarkasti, jolloin korjaukset voidaan kohdistaa tehokkaasti oikeaan paikkaan ja vältetään energiahukan kannalta tarpeettoman kalliit toimenpiteet.

Helppo, nopea ja kustannustehokas

Kiinteistön julkisivujen kuvaaminen lentävällä lämpökameralla on helppoa ja nopeaa. Erillisiä nostimia ei tarvita, eikä tontin puustolle, istutuksille tai nurmikoille aiheudu kuvauksista haittaa. Myöskään rinteet tai kallioiset tontit eivät muodosta haasteita. Kopterilla päästään kuvaamaan helposti ja edullisesti sinne minne halutaankin.

Lentävä lämpökamera löytää nopeasti:

 • Pohjasta irronneet rappaukset
 • Rappauksen halkeamat
 • Huopakatoilla kermien välissä olevan kosteuden
 • Lämpövuodot seinissä, katoissa, ikkunoissa ja ovissa
 • Erilaiset betonivauriot
 • Kohdat mistä kannattaa tehdä tarkempia esim. laboratoriotutkimuksia
 • Tulipalojen jälkisammutustöissä palopesäkkeet

Kiinteistön julkisivujen kuvaaminen lentävällä lämpökameralla on noin 40 % perinteistä julkisivujen kopo-tutkimusta edullisempaa. Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous.

OTA YHTEYTTÄ

Ota meihin yhteyttä tällä lomakkeella.

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Lentävä lämpökamera rakennetussa ympäristössä

Lentävä lämpökamera on nopein apu kaiken vähänkään vaikeammin saavutettavan infrastruktuurin kunnon tutkimiseen. Lämpöputket, sillat, tuulivoimalat, voimalinjat yms. kohteet saadaan lentävän lämpökameran avulla tutkittua asianmukaisesti ja perinteisiä menetelmiä huomattavasti edullisemmin tiukissakin aikatauluissa. Kameraa kannattaa hyödyntää monessa muussakin kunnostusta kaipaavassa kohteessa korjaussuunnitelman tekemisen apuvälineenä. Soitto meille maksaa kyllä vaivan.

Lentävä lämpökamera selvittää myös infrastruktuurin kunnon

Lämpökameraa voidaan hyödyntää kiinteistöjen lisäksi myös ympäröivän infran kunnon tutkimisessa. Esimerkiksi maan alla kulkevien kaukolämpölinjojen kunto voidaan selvittää erittäin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Ilman lentävää kameraa kaukolämpöputkien vuotokohtien löytäminen vaatisi paljon työtä ja aikaa. Kopterin ansiosta saadaan koko tutkittavana oleva alue kartoitettua nopeasti.

Pienoiskopterin käyttö kannattaa yllättävän monessa kohteessa

Lentävä lämpökamera havaitsee tehokkaasti myös tuulivoimaloiden laakeriviat tai voimalinjojen eristeiden kunnon ja kaapeleiden lämpötilamuutokset. Näihinkin kohteisiin kopterikuvaus tuo selvää ajan ja rahan säästöä.

Kopterikuvaus kannattaa valita myös monessa perinteisessä kohteessa. Esimerkiksi siltojen kunto selviää kopterikuvauksilla näköhavaintoja selvästi luotettavammin. Siltakannen vedeneristyksen kunto on siltojen korjaussuunnitelmissa ratkaiseva tieto ja lentävä lämpökamera selvittää sen helposti ja luotettavasti.

 • sillat – mahdollista kuvata tavallisella kameralla tai lämpökameralla
 • kaukolämpölinjat kuvataan lämpökameralla, jotta voidaan paljastaa vuotokohdat
 • voimalinjat – mahdollista kuvata tavallisella kameralla tai lämpökameralla
 • muut mahdolliset kohteet
OTA YHTEYTTÄ

Ota meihin yhteyttä tällä lomakkeella.

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.